Despre noi

Acțiuni derulate

Începând din decembrie 2020, am inițiat în numele clusterului CANEPARO mai multe acțiuni:

Infrastructură:

  • Proiectul Haldani Inno-Tech, depus și aprobat ca proiect strategic la ADR Nord-Est în primul parteneriat al cânepii industriale;
  • Am contribuit la propunerea unei Fișe de proiect PNRR pentru refacerea lanțului valoric al cânepii, cu susținerea Ministerului Agriculturii și Ministerului Economiei; – scalare proiect pilot;

Circularitate:

  • Am contribuit la o propunere de proiect de circularitate în industria textilă, cu o componentă demonstrator, depus cadrul unui parteneriat european la apelul Green Deal de proiecte circulare;

Lobby și Advocacy:

  • Continuarea eforturilor Asociației Cultivatorilor de Cânepă Industrială (ANCPI) pe lângă Ministerul Agriculturii pentru sprijin în rezolvarea mai multor aspecte ale economiei cânepii – inclusiv cultură succesivă;
  • Demararea dialogului cu Ministerul Mediului și Ministerul Economiei – practici de îmbogățire sol prin cultivare de cânepă, scheme de carbon, scheme de înverzire;

Internaționalizare:

  • Am devenit membri ai Asociației Europene pentru Cânepă Industrială (https://eiha.org)

Dezvoltare cluster:

  • Aplicație pentru digital advisory development, fonduri Horizon pentru H2 2022;