Convocator Adunare Generala CLUSTER CANEPARO – luni, 27 noiembrie, ora 13:00

Adunare Generală Cluster Caneparo
În conformitate cu dispozițiile legale și statutare, Consiliul Director al ASOCIAŢIEI CLUSTER CANEPARO convoacă Adunarea Generală a membrilor cu drept de vot ai Asociației pentru data de 27.11.2023, ora 13:00, cu următoarea

ORDINE DE ZI 

  • Raport de activitate 2022-2023
  • Aprobarea aderării de (noi) membri
  • Planul de activitați și financiar pentru anul 2024
  • Diverse.

Participarea se face online, prin reprezentantul legal desemnat în relația cu Asociația Cluster CANEPARO sau prin împuternicit mandatat.